Timski rad

slika sajt 1(1 dan)

Kome je namenjeno

Poslodavcima i zaposlenima koji žele da unaprede saradničke odnose i jačaju timski duh

Zbog čega

Danas je moderno poslovanje gotovo nezamislivo bez timskog rada. Međutim, lako je napraviti tim, ali ne i osigurati timski rad. Ovaj trening je namenjen poslodavcima i zaposlenima. Poslodavcima trening omogućava da steknu znanja kako da pripreme zaposlene za timski rad i naprave kvalitetan tim. Trening pomaže zaposlenima da razviju veštine kako bi lakše komunicirali i efkasnije funkcionisali u timu.

Program

  • Značaj timskog rada i koristi za kompaniju
  • Članovi tima
  • Pripremanje zaposlenih za članstvo u timu
  • Osnovni koraci u organizovanju tima
  • Kako obezbediti da tim efikasno funkcioniše
  • Prepreke timskom radu i kako ih prevazići