Konflikti i rešavanje problema

Kome je namenjeno

 • Menadžerima na svim nivoima
 • Svim zaposlenima koji  žele da unaprede veštine rešavanja konflikata

Zbog čega 

Konflikti su sastavni deo rada svake organizacije, ali mogu da nanesu veliku štetu poslovanju. Konfliktima se narušavaju međuljudski odnosi i troši se najznačajniji resurs - ljudski. Svaki konflikt i problem u sebi nosi veliki potencijal pozitivne promene, zato je važno da zaposleni nauče kako da konstruktivno rešavaju konflikte i efikasno upravljaju problemima.

Program

 • Značaj komunikacije u poslu
 • Tipovi poslovne komunikacije
 • Metode poslovne komunikacije
 • Barijere u komunikaciji i njihovo prevazilaženje
 • Osnovna pravila davanja feedback-a
 • Prepoznavanje konflikata na poslu
 • Tipovi konflikta
 • Stilovi ponašanja u konfliktima
 • Orijentacije u rešavanju konflikta
 • Konstruktivno rešavanje konflikata