Napredne veštine prodaje

Kome je namenjeno

  • Svima koji su u B2B prodaji

Zbog čega

Ima nekoliko dobrih modela koji pomažu iskusnim prodavcima da se dodatno izbruse. Svi ti modeli imaju neko pamtljivo ime, poput SPIN®, ili FIND™. Suština svih tih modela je da uvežbavaju prodavce da ne zaborave da je ključ prodaje kroz Benefite, a put do benefita vodi samo preko niza pametnih pitanja upućenih kupcu. Postavljanje pitanja ostaje i dalje najteži deo prodajnog razgovora.

Program

  • Transakciona i Savetodavna prodaja
  • Zbog čega prodavci žele da više pričaju od kupca
  • Razlika između slušati i čuti
  • Srpske navike da se preterano ćaska ni o čemu
  • Kad prodavac pobrka Benefit i Pogodnost
  • Situaciona i Problemska pitanja
  • Važnost zadiranja u moguće probleme kupca
  • Kad prodavac misli da je u napravio dobar sastanak, a nije
  • Pisanje mejlova bez pravog nastavka akcije