Feedback - davanje povratne informacije

Kome je namenjeno

  • Menadžerima na svim nivoima

Zbog čega

Najvažnija uloga svakog menadžera mora da bude individualni razvoj svakog od njegovih zaposlenih. Razvoj se neće desiti ako nema redovnog davanja povratne informacije o tome kako zaposleni radi posao. Statistike pokazuju da svi zaposleni žele da unaprede sebe, a menadžeri često nemaju veštine za tu svoju ulogu.

Program

  • Osnov koji se zaboravlja: Čemu treba da služi povratna informacija
  • Organizaciona kultura i davanje povratne informacije
  • Osnovna pravila davanja fidbeka
  • Principi za davanje pohvale (pozitivan fidbek)
  • Principi za davanje kritike (negativan fidbek)
  • Sendvič tehnika davanja negativnog fidbeka
  • Pravilno primanje povratne informacije